Salgsvilkår og betingelser

  • Offentliggjøringen av Åndsverk vil informere brukere om at innhold, logo og andre visuelle medier som du har laget, er din eiendom, og er beskyttet av lover om åndsverk.
  • En klausul om Terminering informerer om at brukernes kontoer på nettstedet og mobilappen, eller brukernes tilgang til nettstedet og mobilappen kan termineres ved misbruk, eller etter ditt eget skjønn.
  • En styrende lov vil informere brukere om hvilke lover som regulerer avtalen. Dette bør være landet der selskapet ditt har hovedkontor, eller det landet du opererer nettstedet og mobilappen din fra.
  • En klausul om Linker til andre nettsteder informerer brukere om at du ikke er ansvarlig for eventuelle tredjeparts-nettsteder som du linker til. Denne type klausul vil som regel, informere brukere om at de selv er ansvarlig for å lese og akseptere (eller ikke akseptere) betingelsene, eller personvernsreglene til disse tredjepartene.
  • Hvis ditt nettsted eller mobilapp tillater brukere å opprette innhold, og publiserer dette for andre brukere, vil en Innhold-seksjon informere brukeren om at de selv eier rettighetene til innholdet de har opprettet.
    "Innhold"-klausulen nevner som regel at brukere må gi deg (nettsted- og mobilapputvikleren) en lisens, slik at du kan dele dette innholdet på ditt nettsted/mobilapp, og gjøre det tilgjengelig for andre brukere.
    Fordi innhold opprettet av brukere er offentlig tilgjengelig for andre, er en seksjon om DMCA-klausul (eller brudd på opphavsrett) nyttig for å informere brukere og innehavere av opphavsrett, om at du ved funn av innhold som bryter opphavsretten vil svare på enhver DMCA-klage du mottar, og at du vil fjerne innholdet.
  • En klausul for Hva brukere kan gjøre, kan informere brukere om at ved å godta bruk av dine tjeneser, godtar de også at det er ting de ikke kan gjøre. Dette kan være en del av en veldig lang og utfyllende liste i dine salgsbetingelser, for å omfatte mest mulig negative bruksmåter.
Kilde: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template